Координаційний комітет з експортного контролю

Координаційний комітет з експортного контролю – міжнародна організація провідних західних країн, створена з метою обмеження і заборони експорту окремих груп товарів, технологій у колишні т. зв. соціалістичні країни, а також для координації діяльності урядів країн-учасниць цієї організації у сфері регулювання експорту.

До Координаційного комітету з експортного контролю входять 15 країн-членів НАТО (крім Ісландії), а також Японія та Австралія. Створений у 1949, функціонує з 1.01.1950, не є офіційною юридичною міжнародною урядовою організацією і має характер «джентльменської угоди».

Постійний штат працівників організації – дипломати та експерти краін-учасниць, які займаються технічними питаннями контролю експорту. Один раз на 2-3 роки проводяться сесії Координаційного комітету з експортного контролю на рівні заступників міністрів. В основі діяльності цієї організації – принцип т. зв. «контрольованого технологічного відставання».

Існує три списки товарів, техніки і технологій (або «стратегічних товарів і технологій»), які організація зобов’язана регулярно розробляти й оновлювати:

  • озброєння і військова техніка;
  • устаткування, що застосовується в ядерній енергетиці;
  • товари «подвійного призначення» (застосовуються у військовій цивільній сферах).

Передові техніку і технологію дозволяється продавати (за виконання всіх інших умов) після 4-х років їх серійного освоєння. У 1985 учасники організації прийняли рішення про щорічний перегляд майже 25% обсягу списків товарів. Товари і технології, які містять перші дві статті, були повністю заборонені для експорту в соціалістичні країни комп’ютери, програмно-математичне забезпечення до них, мікроелектроніка, промислові роботи, засоби зв’язку та ін. Щодо країн, які порушували прийняті рішення, вживалися санкції у вигляді обмежень імпорту В 1985 створено додатковий контролюючий орган – СТЕМ (нарада фахівців з безпеки і технологи), до якого входили передусім військові фахівці, які оцінювали можливості застосування нової техніки і технологи у військових цілях. У 1990 на сесії виконкому Координаційного комітету з експортного контролю було знято обмеження на поставки багатьох видів сучасної техніки у східноєвропейські країни. Такі обмеження знято й щодо України.

У 1996 Координаційний комітет з експортного контролю трансформувався у клуб технологічно розвинутих країн та найбільших експортерів зброї (Вассеанаарські угоди) Україну як експортера зброї прийнято до цього клубу як країну-засновницю.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.