Біржові збори (сесії)

Біржові збори (сесії) – збори членів біржі, під час яких укладаються угоди на купівлю-продаж біржових товарів, цінних паперів між учасниками зборів або через посередників (маклерів). Біржові збори проводяться у визначені години й дні, згідно з порядком, визначеним біржовим комітетом. Недотримання порядку біржових зборів карається виключенням із членів біржі. Сторонні особи допускаються в робочий зал за згодою біржового комітету.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.