Біржовий курс

Біржовий курс – ціна, за якою на фондовій біржі продаються цінні папери й валюта. Залежить від співвідношення попиту та пропозиції, номінальної ціни акції, облігації, розміру позичкового відсотка, величини дивіденду, біржових спекуляцій та інших факторів. Біржовий курс постійно коливаються, особливо під час економічних, фінансових біржових криз. Біржовий курс акцій коливається водночас із величиною дивіденду (з яким перебуває у прямій залежності) і норми позичкового відсотка (з яким перебуває в оберненій залежності).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.