Крос-курс

Крос-курс – співвідношення між двома валютами, що визначається на підставі курсу цих валют щодо третьої валюти. Так, якщо 1 дол. США = 1,4 німецької марки і 1 дол. СПІА = 140 японських єн, то крос-курс становитиме 1 німецька марка = 100 японським єнам. Так само обчислюють крос-курс між будь-якими валютами. Як третя валюта може використовуватися будь-яка національна валюта, проте найчастіше нею є долар США. Це зумовлено, зокрема, тим, що із загального обсягу щоденних операцій на світовому ринку в 2 трлн дол. наприкінці 1998 1,7 трлн. дол. припадало на операції з доларом. Крім того, в доларах зберігається 57% світових валютних резервів і надається 50% кредитів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.