Господарський аналіз

Господарський аналіз – наука про єдність взаємопов'язаних об'єктів, що спільно діють для досягнення підвищення ефективності господарської діяльності. Аналіз господарський повинен забезпечити об'єктивність і повноту розгляду соціально-економічних процесів у динаміці й розвитку, вивчення явищ у взаємозв'язку і взаємозалежності, історичність дослідження. Він ґрунтується на таких головних принципах цілеспрямованість, варіантність, оптимальність розв'язання завдань, динамічність функціональних процесів і стохастичний (імовірнісний) характер їх дії. Аналіз господарський вивчає економічну, технічну й соціальну сфери підприємницької діяльності, розмаїтість форм господарської діяльності у їх взаємозв'язку, відображених у системі показників обліку, звітності та інших джерелах інформації.

 

Як економічна функція управлінського процесу, аналіз господарський передбачає:

  • формування головної мети і комплексу локальних цілей для проведення вищеназваної аналітичної роботи, тобто діяльність підприємства розглядається як триосновні елементи ресурси виробництва, процес виробництва і результат виробництва;
  • виділення параметрів, що є кількісними та якісними характеристиками об'єктів;
  • побудову загальної аналітичної моделі господарської діяльності;
  • проведення факторного аналізу причинно-наслідкових зв'язків, визначення ступеня впливу факторів;
  • синтез результатів, обґрунтування управлінських рішень і оцінка ефективності системи управління.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.