Законні платіжні засоби

Законні платіжні засоби – грошові знаки, які, згідно з чинним у країні законодавством, є обов'язковими для прийняття як засоби платежу на території певної країни. До них належать банкноти, казначейські білети, розмінна монета.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.