Ефект відсоткової ставки

Ефект відсоткової ставки – показник, який визначає, як за певного обсягу грошової маси високий рівень цін підвищує попит на гроші і таким чином збільшує відсоткову ставку та зменшує обсяг купівлі споживчих товарів і обладнання. Ефект відсоткової ставки впливає на сукупний попит і за підвищення відсоткової ставки спричиняє скорочення попиту на реальний обсяг національного продукту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.