Гранична ставка податку

Гранична ставка податку – встановлення високих ставок податків на одиницю доходу, витрат, багатства або подарунків, які можуть збільшувати ефект заміщення, тобто стимулювати людей віддавати перевагу відпочинку перед працею або здійснювати інвестиції з мінімальним ризиком.

Гранична ставка податку у 70-ті XX ст. становила в Англії 83% для трудових і 98% для нетрудових доходів. Проте вони не справили відчутного негативного впливу на ділову активність.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.