Удосконалення обліку праці і заробітної плати

В останні роки рівень злочинності в Україні значно збільшився, тому всі підприємці намагаються якомога більше уваги приділяти охоронним заходам і забезпечити найкращий захист своїх підприємств та його працівників. Тому підприємці прагнуть використовувати послуги надійних охоронних фірм, персонал яких забезпечує схоронність активів наймача. Значний вплив на якість роботи персоналу охоронного підприємства відіграє існуюча система організації і оплати його праці.

На даний момент охоронне підприємство, яке розглядається, веде облік праці та здійснює виплату заробітної плати відповідно до штатного розкладу та даних, отриманих з табелю обліку робочого часу. На підставі отриманих даних складають розрахунково-платіжні відомості, звідні відомості для відрахувань у фонди та відомості на виплату грошей. У охоронців установлена фіксована заробітна плата в розмірі 1200 грн. на місяць. Вони можуть працювати як на об'єктах охорони, по яких здійснюють обходи, так і по охороні власне охоронного підприємства, тобто знаходитися у приміщенні. Охоронець на об’єктах працює за графіком два робочих дня по вісім годин на добу, два вихідних, а обходи об’єктів, які охороняються, здійснює кожну годину.

При такій системі обліку робочого часу неможливим стає визначення якості наданих послуг. Тобто охоронець, приходячи на роботу, відмічається у табелі обліку робочого часу, а здійснення обходів об’єктів охорони залишається на його совісті. При цьому зрозуміло, що визначення керівництвом охоронного підприємства своєчасності та правильності здійснених обходів є утрудненим. Слід зазначити, що оскільки у охоронців встановлена фіксована заробітна плата приблизно на рівні з мінімальною законодавчо встановленою заробітною платою, то у них немає стимулу працювати краще і поліпшувати свої професійні навички. Це позбавляє охоронне підприємство можливості розвиватися і заключати нові більш вигідні контракти з іншими, більш вимогливими замовниками. Крім того, у разі виявлення порушень або нестачі на об’єктах, які охороняються, робітник не зможе виплатити у відповідні строки компенсацію або суттєвий штраф, які б могли відшкодувати замовнику понесені збитки. В літературі стосовно цієї теми автори зазначають, що для матеріального стимулювання підвищення якості праці охоронців можливо використовувати різні системи надбавок. Але розрахунок заробітної плати в таких умовах є утрудненим по причині заплутаності законодавчої бази у цьому відношенні, а також неоперативності реагування системи надбавок на ситуацію, що склалася.

У зв’язку з указаним виникає необхідність удосконалення системи обліку праці та заробітної плати охоронців з метою досягнення найбільшої їх зацікавленості у наданні якісних послуг. Для цього запропоновано охоронному підприємству, яке розглядається, впровадити ряд заходів для покращання умов контролю наданих охоронцями послуг і з відповідного матеріального їх стимулювання. Запропоновано замовнику встановити електронну систему для контролю своєчасності відвідувань об’єктів охорони, вартість якої невелика. За допомогою цієї системи можливим стає визначити точний час, коли охоронець, здійснюючи обхід об'єктів, проходив біля кожного складу або будівлі, які охороняються. Охоронці мають відмічатися за допомогою індивідуального ключа на зчитувальних пристроях, які автоматично заносять отримані дані до електронного звіту системи і можуть бути роздруковані у будь-який час.

На базі звітів електронної системи запропоновано внести зміни до системи заробітної плати охоронного підприємства. У зв’язку з тим, що в обов'язки охоронців на об'єктах входять регулярні обходи території у будь-яку погоду і пору року, то передбачається ввести премію у розмірі 50% від місячної заробітної плати за умови належного виконання ними своїх обов’язків. У разі наявності порушень охоронцями графіку обходу до чотирьох робочих днів на місяць, розмір премії зменшиться пропорційно до кількості робочих днів з порушеннями. Якщо ж порушення були зафіксовані протягом місяця за чотири і більше робочих днів, то охоронця зовсім позбавляють премії і проводять розслідування причин таких порушень. Це, в свою чергу, дозволить визначити рівень кваліфікації та дисциплінованості кожного з робітників і розподілити обов’язки належним чином. Така конкретна пропозиція щодо поєднання технологій контролю зі стимулюванням працівників охоронного підприємства позбавить спірних питань стосовно преміювання, які можуть виникнути в колективі охоронців.

Для впровадження указаних прийомів необхідно при розрахунку заробітної плати додатково враховувати дані обліку праці, отримані зі звіту електронної системи контролю. В системі матеріального стимулювання охоронців необхідно також зазначити умови, за яких вони не будуть позбавлені премій, навіть при невиконанні своїх обов’язків, наприклад, в разі виникнення надзвичайних подій, на які охоронці не можуть вплинути.

Завдяки змінам у системі контролю праці та стимулювання робітників охоронного підприємства забезпечується більш кваліфіковане надання послуг, що, в свою чергу, дозволить йому заключати нові договори на охорону об'єктів і розширити коло наданих послуг. Слід зазначити, що на ринку весь час з’являються нові винаходи і технології, а також відбувається вдосконалення вже існуючих технологій, тому дуже важливим для підприємства є йти сучасним шляхом, аби на ринку надання послуг бути конкурентоспроможним і виділятися своєю унікальністю.

Наведені пропозиції у зв’язку з відносно невеликою вартістю електронної системи є доступними як для великих, так і для менш масштабних підприємств. Крім того, це дозволить уникнути спорів та конфліктів серед персоналу охоронного підприємства, які виникають через різний погляд на неналежне виконання обов’язків, що сприятиме поліпшенню морально-психологічного клімату в колективі.

Джерело: Король Г.О., Мороз Л.Ю. «Удосконалення обліку праці і заробітної плати робітників охоронної фірми»