Нарахування на заробітну плату

Нарахування на заробітну плату – це платежі підприємств та компаній, розмір яких встановлюється у відсотках від загальної суми заробітної плати працівників або від загальної суми фонду оплати цих суб’єктів господарювання.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.