Нарахування

Нарахування – це сума, що вилучається з найманих працівників за неправильні дії, порушення своїх зобов’язань або їх неякісне виконання.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.