Етапи розробки МСБО

КМСБО накопичує пропозиції щодо нових тем для розробки МСБО, які надходять від працівників Ради, організацій-членів, членів Консультативної групи, інших організацій та окремих осіб.

КМСБО готує перелік запропонованих тем, які розглядаються Радою КМСБО. Після включення теми до робочої програми починається процес розробки стандартів, який звичайно містить 6 етапів:

  • 1 етап – створення Керівного комітету;
  • 2 етап – первісне дослідження;
  • 3 етап – проект викладу принципів;
  • 4 етап – виклад принципів;
  • 5 етап – проект МСБО;
  • 6 етап – прийняття МСБО.

Керівний комітет здійснює первісне дослідження, в процесі якого він:

  • визначає всі питання, які пов’язані з темою стандарту;
  • розглядає застосування Концептуальної основи КМСБО щодо визначених питань;
  • вивчає регіональні та національні вимоги та практику щодо облікових підходів, які є доречними.

Процес розробки стандартів залежить від складності питань, що розглядаються. Тому Рада може приймати рішення щодо додаткових консультацій або випуску кількох проектів для обговорення до початку розробки МСБО.

Така організація розробки МСБО забезпечує високу якість стандартів, а залучення зацікавлених осіб до процесу обговорення їх проектів сприяє прийнятності МСБО для тих, хто складає фінансові звіти, та їх користувачів.

Джерело – глава з навчального посібника:

Гришко Н.В. Фінансовий облік: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 264 с.