Гармонізація фінансової звітності

Соціальні, економічні та політичні чинники впливають на те, що фінансова звітність підприємств різних країн має певні відмінності. Ці відмінності значно ускладнювали аналіз інформації та прийняття рішень в умовах розвитку міжнародної торгівлі, транснаціональних корпорацій, глобалізації фінансових ринків.

29 червня 1973 р. для забезпечення гармонізації фінансової звітності створено Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО). Його було засновано на підставі угоди, укладеної фаховими організаціями бухгалтерів Австралії, Великої Британії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Мексики, США, Франції та Японії.

Всі фахові організації бухгалтерів, що входять до складу Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ), з 1983 р. є членами КМСБО. Сьогодні він об’єднує 153 професійні організації зі 112 країн світу.

Мета КМСБО – формулювання, видання та вдосконалення стандартів бухгалтерського обліку, яких слід дотримуватися при складанні та поданні фінансової звітності в усіх країнах світу.

За роки своєї діяльності КМСБО видав 41 МСБО, з яких на сей час діють 34, а 1 набирає чинності з 2003 року.

Для розуміння і практичного застосування МСБО важливе значення має їхня Концептуальна основа (Framework), на якій ґрунтується фінансова звітність загального призначення. Однак слід мати на увазі, що Концептуальна основа не входить до складу МСБО. Через це у разі виникнення суперечності між Концептуальною основою та окремим стандартом пріоритетними є вимоги МСБО.

З метою оперативного реагування на проблеми практичного застосування стандартів КМСБО видає тлумачення відповідних положень діючих стандартів та їх Концептуальної основи.

Джерело – глава з навчального посібника:

Гришко Н.В. Фінансовий облік: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 264 с.