Інфіцитна ринкова ціна

Інфіцитна ринкова ціна – один із функціонально-кон'юнктурних типів ринкових цін. За характером формування прямо протилежна дефіцитній ринковій ціні. Інфіцитна ринкова ціна формується за умови більш-менш стійкого перевищення обсягами ринкової пропозиції обсягів ринкового попиту. Інфіцитна ринкова ціна формується як за значного спаду економічної активності, так і за швидкого економічного піднесення. У першому випадку покупці (споживачі) не купують вироблену продукцію через фінансові труднощі, кризи взаємних неплатежів тощо, в другому – головною причиною формування інфіцитної ринкової ціни є перевиробництво продукції. Вважають, що інфіцитна ринкова ціна і початок її формування є одним з індикаторів входження національної економіки в період економічного спаду.

 

Інфіцитна ринкова ціна виконує цілком протилежні, ніж дефіцитна економіка, функції. Вона, по-перше, витісняє частину не споживачів, а виробників (продавців) з товарного ринку, по-друге, сприяє залученню додаткових покупців (споживачів). Інфіцитна ринкова ціна, як і дефіцитна, є нестабільною, нестійкою, має тенденцію до перетворення на рівноважну ринкову ціну. Швидкість цього перетворення залежить від темпів розширення сукупного попиту й сукупних витрат споживачів на купівлю товарів. У період виходу економіки з кризи перевиробництва інфіцитна ринкова ціна зростає і досягає рівня рівноважної ринкової ціни. Головна умова перетворення інфіцитної ринкової ціни на рівноважну ринкову ціну – відсутність державного регулювання конкурентної ринкової системи.

За державного регулювання ринкових цін інфіцитна ринкова ціна може не перетворитися на рівноважну ринкову ціну і тому спотворено відображатиме суспільні потреби в продукції. Нижчий рівень інфіцитної ринкової ціни порівняно з рівноважною ринковою ціною означає, що ця ціна несе негативну інформацію про цінність, ефективність виробленої продукції. Виготовлення і використання такої продукції вже не впливають позитивно на результативність функціонування економічної системи загалом існує твердження, що інфіцитна ринкова ціна формується під впливом такого специфічного економічного фактора, як економічний (соціальний і духовний також) ефект, точніше, ефект виробленої продукції. Інфіцитна ринкова ціна може виявитися неспроможною відшкодувати всі витрати на виготовлення продукції, тобто має квазівитратну природу.

Наприкінці XX ст. в Україні не існувало об'єктивних економічних умов для формування інфіцитних ринкових цін, оскільки ринкова ціна відхилялася, як правило, вгору, а не вниз від рівноважної ринкової ціни. Інфіцитна ринкова ціна характерна для дефлятивної економіки, в якій існує більш менш стабільна тенденція до зниження загального рівня ринкових цін. Українська економіка кінця 90-х була інфлятивною. За високого рівня інфляції (гіперінфляції) інфіцитна ринкова ціна можуть формуватися лише на окремі (нечисленні) види товарної продукції.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.