Кон’юнктура ринку

Кон’юнктура ринку – це економічна ситуація, що складається на ринку (товарів і послуг, робочої сили тощо) і характеризується рівнями попиту і пропозиції, динаміки цін та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.