Потенційний ринок

Потенційний ринок – ринок з певним обсягом платоспроможного попиту на товари, послуги, виконувані роботи, які необхідні для різних категорій споживачів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.