Сприятлива кон’юнктура ринку

Сприятлива кон’юнктура ринку – це ситуація на ринку, яка характеризується наявністю активного і стабільного попиту на товари і послуги, перевищенням попиту над пропозицією.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.