Інструменти регулювання ринку

Інструменти регулювання ринку – заходи та важелі, що використовуються державою для забезпечення пропорційності й стабільності в народному господарстві країни. Інструментами регулювання ринку є податки, кредити, банківські відсотки, цільові дотації та інвестиції, цінові межі, норми амортизації, мінімум заробітної плати тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.