Іпотека

Іпотека – (гр. hypotheke – застава, заклад) – застава землі та іншого нерухомого майна (будинків, споруд тощо) для отримання грошової позики – т. зв. іпотечного кредиту. Заставу такого майна оформляють документом, що засвідчує це, а також фіксує величину боргу за іпотечний кредит. Однакове нерухоме заставлене майно може забезпечити отримання кількох позик, сума яких не перевищує вартості майна. Власник не має права продавати його до погашення боргу або продає за згоди покупця взяти на себе виплату позики під цю заставу тощо. У разі несвоєчасної сплати боргу чи відсотків майно переходить у власність кредитора або продається на торгах і виникла з появою приватної власності на землю і кредитних відносин.

 

Перші іпотечні банки з'явилися у Німеччині в XVIII ст. На вищій стадії розвитку капіталізму функції таких банків значною мірою переходять до страхових компаній, комерційних банків, державних кредитних інститутів та інших фінансових установ.

У сучасних умовах виплата відсотків іпотечного кредиту в сільському господарстві розвинутих країн Заходу та галузей економіки, в яких використовується земля (лісове господарство, гірничодобувна промисловість та ін.), означає привласнення кредиторами всієї або частини земельної ренти та орендної плати і сприяє землевласникам у фінансуванні купівлі додаткових ділянок землі (а отже, концентрації земельної власності), розвитку аграрного сектора економіки, стимулювання науково-технічного прогресу, меліорації тощо. Водночас вона сприяє збагаченню лихварів, рантьє і зростанню іпотечної заборгованості фермерів та ін. Так, у США іпотечна заборгованість земельних власників і сільських господарів наприкінці 60-х – на початку 70-х XX ст. становила більше половини загальної вартості будівель, споруд, машин і устаткування в сільському господарстві іпотечні позики надають на 30 і більше років під невисокий відсоток іпотечний кредит надають іпотечні та комерційні банки, страхові компанії.

У США функції іпотечних банків виконують регіональні земельні фермерські банки, в Канаді – іпотечні компанії. Для спорудження великих об'єктів економічної інфраструктури (залізниць і шосейних доріг, газопроводів тощо), а також житлового та індустріального будівництва випускають іпотечні облігації, які приносять твердий відсоток, а основними емітентами є промислові й торговельні корпорації. У США, наприклад, будівництво великих газопроводів фінансувалося завдяки емісії спеціальних іпотечних облігацій.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.