Інструкція

Інструкція – (лат. instructio – настанова) – сукупність правил для певних видів діяльності, робіт, службової поведінки, викладених у спеціальних нормативних документах ї повинні конкретизувати, роз'яснювати, доповнювати законодавчі та нормативні акти й постанови, інструктувати виконавців про те, як вони мають діяти в певних ситуаціях, у т. ч. нестандартних.

Залежно від видавців і користувачів існують інструкції для:

  1. органів державної влади та управління, в яких деталізовано механізм дії законів та інших директивних актів;
  2. підприємств, які містять правила службової поведінки на підприємстві і першої групи повинні виконувати не лише працівники органів державної влади та управління, а й інші працівники, на яких поширюється вплив певної інструкції.

Прикладами таких інструкцій є правила нарахування податків, розрахунку собівартості, прибутку та ін. Дотримуватися таких інструкцій зобов'язані не лише працівники органів податкової адміністрації, а й бухгалтери підприємств усіх форм власності. У разі виявлення порушень цих і на винних накладаються передбачені законодавством стягнення. Як правило, такі і готують за загальним стандартом і другої групи є ініціативними документами підприємств, організацій їх розробляють з метою запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації устаткування, досягнення чіткості в роботі тощо. Прикладами таких документів є інструкцією з експлуатації товарів, з техніки безпеки, посадові інструкції, технологічні карти тощо. Сфера їх дії охоплює працівників підприємства або власників товарів. Загального стандарту таких інструкцій не існує.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.