Кон’юнктура фінансового ринку

Кон’юнктура фінансового ринку – характеристика поточного попиту, пропозиції, цін і рівня конкуренції на фінансовому ринку загалом чи в окремих його сегментах.

Розрізняють чотири стадії зміни кон’юнктури фінансового ринку:

  1. Зростання кон’юнктури характеризується збільшенням попиту на окремі фінансові інструменти, підвищенням рівня цін або ставки відсотка на них, зростанням конкуренції серед фінансових посередників і пов’язане з пожвавленням економіки загалом. Фондовий ринок у цей період характеризується як «бичачий».
  2. Кон’юнктурний бум супроводжується різким збільшенням попиту на основні фінансові інструменти, який їх пропозиція (незважаючи на збільшення) повністю задовольнити не може, зростанням цін і ставок відсотка, збільшенням доходів інвесторів, фінансових посередників і операторів фінансового ринку. «Бичачий» ринок сягає свого піку.
  3. Послаблення кон’юнктури фінансового ринку пов’язане зі спадом інвестиційної активності та інтенсивності економічних процесів загалом. Попит на фінансові інструменти знижується за відносно високого рівня їх пропозиції, оскільки ціни на них зменшуються. У цей період фондовий ринок починає формуватися як «ведмежий».
  4. Кон’юнктурний спад на фінансовому ринку – найнесприятливіший його період щодо інвестиційної активності, обсягів продажу фінансових інструментів та рівня їх дохідності (крім боргових цінних паперів і депозитних вкладів). На цій стадії кон’юнктури фінансового ринку суттєво знижуються ціни (ставки відсотка) на об’єкти інвестування, а «ведмежий» ринок сягає піку.

На кон’юнктуру сучасного фінансового ринку впливають зростаюча конкуренція банківському капіталу з боку фондового ринку, зміна структури фінансових інструментів ринку на користь корпоративних цінних паперів, зменшення дефіцитів державних бюджетів, переозброєння фінансових ринків на основі інтернет-технологій, посилення взаємозв’язку між фінансовим ринком і реальною економікою.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.