Комунікація

Комунікація – процес обміну інформацією між двома або більше учасниками, засоби сполучення (транспортні комунікації) і зв'язку, інформаційні контакти. В умовах НТР важливу роль відіграють інформаційні комунікації, зокрема через системи зв'язку здійснюються контакти між клієнтом і банком від регіонального до міждержавних рівнів.

 

Залежно від особливостей розрізняють такі типи комунікацій:

  • вертикальні – інформація, яка переміщується між вищими і нижчими ланками управління в організації, галузі, суспільстві,
  • горизонтальні – обмін повідомленнями між однопорядковими рівнями (службами, підрозділами, посадовими особами одного рівня тощо),
  • формалізовані (за встановленою структурою, іншими вимогами) і неформалізовані (довільні),
  • низхідні (згори донизу)і висхідні (знизу догори).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.