Індекс ринкової концентрації

Індекс ринкової концентрації – показник, що характеризує рівень концентрації підприємств-товаровиробників одного товару на певному ринку. Індекс ринкової концентрації визначають як суму квадратів відсоткових часток ринку, які займає кожне підприємство.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.