Арифметичний індекс

Арифметичний індекс – одна з форм індексу, яка є середнім арифметичним індивідуальних індексів. Критерій правильності побудови середнього індексу – його рівність агрегатному індексу. Середня арифметична проста з індивідуальних індексів не застосовується, оскільки в ній відображена питома вага кожного окремого елемента в усій сукупності, а застосовують лише як зважений, тотожний агрегатному індексу. Перетворення агрегатного індексу на середній з індивідуальних індексів відбувається підстановкою або в чисельник, або у знаменник агрегатного індексу замість індексного показника його вираження, який виводиться з формули відповідного індивідуального індексу. Така підстановка перетворює в чисельнику агрегатний індекс на середній арифметичний, у знаменнику – на середній гармонійний з індивідуальних індексів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.