Доступ до ринків

Доступ до ринків – 1) рівень доступності внутрішнього ринку країни для товарів, що імпортуються, 2) доступ на ринок для здійснення підприємницької діяльності.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.