Бюджетний рік

Бюджетний рік – період, протягом якого виконується затверджений бюджет. У багатьох країнах (у т.ч. в Україні) цей період збігається з календарним роком.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.