Бюджетні установи

Бюджетні установи – установи, які фінансуються переважно або цілком із державного та місцевого бюджетів (органи управління, армія, освіта, охорона здоров'я та ін.).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.