Дискреційний дохід

Дискреційний дохід – частина чистого доходу споживача, що залишається після витрат на задоволення найважливіших життєвих потреб, сплати податків. Дискреційний дохід витрачається на власний розсуд споживача.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.