Грошові доходи населення

Грошові доходи населення – основний вид особистих доходів населення, отриманих у формі заробітної плати, пенсій, грошових допомог, стипендій тощо. Найважливіші з них – заробітна плата, отримана на державних, колективних і приватних підприємствах та в установах. До грошових доходів населення в Україні зараховують також оплату робочої сили в сільськогосподарських підприємствах, кооперативах, доходи від продажу сільськогосподарської продукції на ринку, надання послуг тощо.

У червні 1995 порівняно з березнем 1991 купівельна спроможність фіксованих грошових доходів населення України за сукупністю найнеобхідніших товарів і послуг знизилася майже у 6 разів. У червні 1995 в структурі грошових доходів населення заробітна плата становила 62,4%, оплата праці робітників кооперативів – 0,2%, доходи робітників та службовців від підприємств та організацій, крім зарплати, – 3,1%, грошові доходи від колгоспів – 1,8%, надходження від продажу продукції сільського господарства – 2,4%, пенси, допомоги, стипендії та інші надходження – 30,3%. У розрахунку на душу населення заробітна плата в червні 1995 становила в Україні 2332,4 тис. крб., пенси, допомоги, стипендії та інші надходження – 1126,8 тис. крб., доходи робітників і службовців від підприємств та організацій, крім зарплати – 115,8 тис. крб., надходження від продажу продукції сільського господарства – 88,2 тис. крб., грошові доходи від колгоспів – 65,8 тис. крб. Загальна сума трудових доходів становила 2597,8 тис. крб., допомоги, стипендії – 1126,8 тис. крб. Середній розмір заробітної плати та пенсій у 1996 становив в Україні відповідно 45 і 20 дол., а в Росії – 149 і 47 дол., в Білорусі – 81 і 38 дол. З урахуванням усіх видів грошових доходів середній громадянин України отримував у 1997 80 дол., тоді як у Словенії середня заробітна плата становила 611 дол., в Угорщині – 328, в Польщі – 308, в Чехії – 303 дол. Дуже низьким у 90-х був в Україні і рівень мінімальної заробітної плати. Так, якщо в 1990 вона забезпечувала придбання 3,49 мінімального споживчого кошика, то в 1995 – менше одного споживчого кошика (у 1926 – 2,92, у 1953 – 2,94, у 1985 – 5,25 споживчого кошика). В 1991 середня мінімальна заробітна плата в Україні перевищувала удвічі вартість мінімального споживчого кошика, а в 1998 дорівнювала лише 15% його вартості. У 90-ті значно збільшився розрив між мінімальним і максимальним рівнями заробітної плати в 1990 – у 8-9 разів, а наприкінці 1997 – майже у 40 разів. Водночас істотно скоротився розмір заробітної плати у валовому внутрішньому продукті в 1995 він становив лише 25% (у Росії – 55%, у США – понад 65%). Внаслідок відчутного зниження грошових доходів населення до 90% громадян України опинилися нижче офіційно встановленої межі бідності, причому рівень споживання 17 млн. осіб майже на 10% нижчий від межі фізичного виживання. Загалом за якістю життя Україна посідала в 1997 151-ше місце у світі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.