Гарантований щорічний дохід

Гарантований щорічний дохід – дохід, який не може бути нижчим за встановлений річний дохід сім'ї. Гарантований щорічний дохід – один із головних елементів т. зв. негативного прибуткового податку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.