Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів – доходи, отримані підприємством, компанією у звітному періоді, але віднесені згідно з бухгалтерською звітністю, до наступних періодів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.