Диференціація

Диференціація – (лат. differentia – різниця) – 1) різниця між розрахунковою ціною в день укладення ф'ючерсної угоди і наступними розрахунковими днями; 2) прибуток, який належить, або збиток, який слід оплатити при анулюванні ф'ючерсного контракту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.