Ліквідні кошти

Ліквідні кошти – грошові кошти та інші активи (цінні папери, елементи обігових коштів, які швидко реалізуються), що можуть бути використані для погашення боргових зобов’язань.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.