Допомога розвитку

Допомога розвитку – фінансова й технічна допомога, яку надають розвинуті країни світу слаборозвинутим для подолання їх відсталості та прискорення соціально-економічного розвитку. Фінансова допомога – позики, кредити, субсидії й дари. Серед них пільгові позики можуть надаватися терміном на 99 років за низькими відсотками. Формою допомогою розвитку вважається імпорт продуктів харчування та інших товарів.

Технічна допомога – передусім надання науково-технічних знань і виробничого досвіду (навчання національних кадрів, спорудження дослідних, показових та інших об'єктів, постачання устаткування, проведення науково-пошукових робіт щодо вивчення природних ресурсів, різноманітні консультації тощо). Обидва види допомоги можуть надаватися на односторонній та багатосторонній основі. Найвигідніша допомога розвитку з боку міжнародних організацій (оскільки вони перебувають під контролем міжнародної громадське є 11), найменш вигідна – з приватних джерел. Проміжне місце посідає допомога окремих держав. Проте надання допомоги не може компенсувати привласнення транснаціональним фінансовим капіталом значної частини національного багатства більшості слаборозвинутих країн внаслідок неоколоніальної експлуатації, що у поєднанні з низьким рівнем нагромадження, високим рівнем злиденності, відсталості технологічного способу виробництва та іншими факторами призводить до поглиблення розриву між слаборозвинутими і розвинутими країнами світу, збільшення зовнішньої заборгованості цих країн, яка лише за період 1988–98 зросла з 1,3 до понад 2,5 трлн. дол.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.