Іноземна допомога

Іноземна допомога – різні види допомоги (науково-технічної, фінансової, матеріальної та ін.), сприяння одних держав та недержавних організацій і осіб однієї країни іншій країні у здійсненні соціально-економічних перетворень та подоланні кризових ситуацій.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.