Економічна допомога

Економічна допомога – матеріальна, фінансова, технічна, кадрова та інші форми допомоги слаборозвинутим країнам переважно на безоплатній основі. Найчастіше економічна допомога надається на певних умовах, що сприяють процесу неоколонізації слаборозвинутих країн.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.