Гарантія

Гарантія – порука в чому-небудь, забезпечення чого-небудь. Вживається в кількох значеннях. Гарантія – зобов'язання підприємства перед споживачем щодо надійності в експлуатації поставленої продукції впродовж гарантійного терміну. Гарантія зазначається в заводському паспорті, а також в господарських договорах. У контрактах зазначають гарантії, які забезпечують отримання платежів у разі надання покупцеві комерційного кредиту. Засобами, що запобігають дотриманню гарантії, є резервні акредитиви банків, авалі (вексельні поручительства крупних банків, банківські акцепти, поручительства відомих фірм або державних організацій).

 

Банківська гарантія – зобов'язання банку здійснити розрахунки у разі несплати клієнтам у визначений термін належної суми. Найнадійнішою формою гарантії кредитного ризику є гарантійний лист авторитетного банку, підписаний керівником і головним бухгалтером. У ньому зазначаються реквізити підприємства (організації), номер розрахункового рахунку і найменування відділення банку, в якому він знаходиться. Як форму гарантійного вексельного зобов'язання використовують банківський аваль – спеціальний напис на лицьовому боці векселя. Він ставиться на підпис однієї з осіб, які видали цей вексель, переважно платника. Аваль є надійною і легко здійснюваною формою гарантії кредитних ризиків. Відповідальність банків за авалем жорстка через підпорядкованість нормам вексельного, а не загального цивільного права.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.