Гарантійний термін

Гарантійний термін – період, упродовж якого виробник гарантує відповідність продукції встановленим вимогам за умови дотримання правил п використання, зберігання й технічного обслуговування. Для різних товарів гарантійний термін неоднаковий від 4 місяців на взуття до 2-2,5 років на товари культурно-побутового призначення.

Гарантійний термін – це й період функціонування приладу, товару, устаткування до першого виходу з користування чи зміни технологічного режиму. Як для товарів широкого вжитку, так і для засобів виробництва цей термін має не лише технічне, часове значення, а й суто економічне, оскільки дає право на безкоштовний ремонт, усунення прихованих дефектів, виявлених під час експлуатації, за рахунок виробника. Для цього існує мережа підприємств, які здійснюють гарантійний ремонт.

 

Термін «гарантійне обслуговування» охоплює період, упродовж якого одна, частіше посередницька організація, здійснює технічне, економічне, аудиторське обслуговування з відповідною гарантією. Таке гарантійне обслуговування (нагляд) проводиться як безкоштовно, так і за додаткову плату за встановленими розцінками, тарифами. Гарантійний термін поширюється і на вироби після їх відновлення чи ремонту. Починається він з моменту передачі продукції споживачу, а на товари народного споживання – від дня роздрібного продажу або поставки. Гарантійний термін встановлюється в нормативно-технічній документації або в договорах між виробником і замовником.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.