Природний детермінізм

Природний детермінізм – гіпотеза, згідно з якою навколишнє середовище є визначальним фактором економічного розвитку народного господарства. Розвиток багатьох розвинутих країн світу, розташованих у холодних кліматичних зонах, та деяких країн в зоні тропіків, не підтверджують цієї гіпотези. Водночас географічне середовище є важливим чинником соціально-економічного прогресу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.