Гарант

Гарант – 1) особа (фізична або юридична), яка надає гарантію, поручитель. Гарантами можуть бути держава та її органи, установи, підприємства, 2) банк, кредитна установа або страхова компанія, що гарантують обов'язковість сплати боржником грошової суми кредиторові.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.