Авторське право

Авторське право – законодавче визначені права авторів творів науки, літератури, мистецтва на використання і розпорядження створених ними цінностями, які надають їм або їх правонаступникам виняткове право на передання таких цінностей іншим особам. У встановлених законом випадках авторське право переходить до держави.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.