Дезінтеграція

Дезінтеграція – розпад цілісної структури, поділ її на частини, складові елементи, послаблення, порушення та розрив зв'язків і відносин в цілісній системі. Процес дезінтеграції інтенсивно відбувався в аграрно-промисловому комплексі України в 90-ті XX ст.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.