Гнучкий графік використання робочого часу

Гнучкий графік використання робочого часу – спосіб використання робочого часу, за якого фіксується лише тривалість роботи, а години праці можуть видозмінюватися залежно від ситуації, що складається на роботі, бажання й можливостей самого працівника. Гнучкий графік також називають гнучким режимом робочого дня. Гнучкий графік використання робочого часу поширений у розвинутих країнах світу, зокрема за бригадної організації праці.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.