Сітковий графік

Сітковий графік – графічна модель, що відображає технологічну послідовність та взаємозалежність робіт, виконання яких необхідне для досягнення поставленої мети. Елементами сіткового графіку є роботи і події, відображені стрілками і колами. Згідно з критерієм кількості цілей, розрізняють одноцільові та багатоцільові графіки, щодо обліку ресурсів розмежовують тимчасові, вартісні та ресурсні графіки, за ступенем охоплення об'єктів – об'єктні та комплексні, за характером тимчасових параметрів – детерміновані та вірогідні.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.