Графік

Графік – 1) розклад, який визначає послідовність виконання певних дій та перебіг подій у часі, 2) графічне зображення математичної залежності, математична залежність, функція, представлена у графічній формі у вигляді кривої, яка характеризує зміну функції при зміні аргументу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.