Грант-елемент

Грант-елемент – показник, що використовується в міжнародній статистиці для зіставлення умов надання різноманітних кредитів і позик. Дорівнює частці від ділення грант-еквівалента на обсяг наданого кредиту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.