Грант

Грант – 1) оплачуване і субсидійоване державне замовлення на виконання наукових досліджень і розробок, 2) грошові кошти, що виділяються як благодійні для фінансової підтримки наукових досліджень, учених, авторів творів літератури і мистецтва.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.