Градація

Градація (лат. gradatio – посилення) – послідовні стадії, етапи й ступені в межах суспільного способу виробництва, а також послідовність, поступовість у розташуванні чого-небудь.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.