Групування промислової продукції за економічним призначенням

Групування промислової продукції за економічним призначенням – розподіл виробленої промислової продукції на певні групи та підгрупи. У промисловості розрізняють групу «А» (виробництво засобів виробництва) і групу «Б» (виробництво предметів споживання).

 

Вся промислова продукція поділяється на три підгрупи:

  • продукція виробничого призначення (руда чорних і кольорових металів, целюлоза, пряжа, технологічне устаткування тощо),
  • продукція невиробничого призначення(для населення в галузях сфери нематеріального виробництва), а також та, що належить до групи «Б» (хліб, кондитерські вироби), продукція змішаного призначення, яка частково поєднує групу «А» і групу «Б» (наприклад, вугілля, газ, м'ясо).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.