Валова продукція промисловості

Валова продукція промисловості – частина валового суспільного продукту, створена у промисловості. Визначається у вартісній формі як результат виробничої діяльності всієї сукупності промислових підприємств за певний період часу. Валова продукція підприємства обчислюється заводським (фабричним) методом, тобто без повторного обліку вироблених і спожитих всередині галузі готових виробів. Визначають величину валової продукції промисловості як у фактичних, так і в порівняльних цінах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.